FAQs

FAQ

Czym jest coaching?

Istnieje wiele definicji coachingu, ale do pełnego zrozumienia czym coaching jest, a czym nie jest, konieczne jest działanie i doświadczenie procesu coachingu.

Dla mnie coaching to wspomaganie ludzi w odkrywaniu tego, czego pragną naprawdę i towarzyszenie im w procesie osiągania właśnie tego, czego chcą, ale – korzystając z definicji CoachWise TM- bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić. To pokazanie im, że wszystko czego potrzebują do osiągnięcia swoich celów jest w nich samych, że mają potrzebną im do tego wiedzę, umiejętności i siłę, aby temu sprostać. To pomoc w tym, aby zobaczyli rzeczywistość taką, jaka jest naprawdę i z tego poziomu wystartowali do realizacji marzeń, celów.

Coaching to spojrzenie całościowe na człowieka, na to, czego pragnie, ale też na to, kim jest. Coaching to proces zmiany. To nie tylko efekty działań klienta, ale również proces jego zmiany jako integralnej osoby, którą jest niezależnie od celów, funkcji czy środowiska w jakim się znajduje.

Czym coaching NIE JEST?

Coaching nie jest terapią. Nie jest poradą ekspercką. Nie jest mentoringiem.

Nie jest nauczaniem. Nie jest mówieniem, co i jak ma klient to „coś” zrobić.

Czym coaching różni się od terapii?

Proces coachingowy nie jest terapią. W wielkim uproszczeniu w terapii chodzi o leczenie. W pewnym sensie terapeuta bierze na siebie jakąś odpowiedzialność za pacjenta i jego proces leczenia.

Tymczasem coachowi robić tego nie wolno. W coachingu pełna odpowiedzialność za podejmowane decyzje leży po stronie klienta. Coach jest towarzyszem klienta w procesie, który ma charakter rozwojowy, ale to klient stawia sobie cele i sam je realizuje.

Terapia ma swoje miejsce wtedy, gdy pojawia się ból czy cierpienie psychiczne.

Coaching zastosujemy wtedy, gdy szukamy zmiany, rozwiązania, sposobu na osiągnięcie konkretnego celu czy odniesienie sukcesu.

Czym coaching różni się od mentoringu?

Chociaż nierzadko coaching jest nazywany mentoringiem to są to dwie zupełnie inne formy wspierania klienta.

Mentoring jest bowiem formą wspierania jednej osoby przez drugą, która jest bardziej doświadczona w danym obszarze, który interesuje klienta. Mentor podpowiada, dzieli się doświadczeniami. Nie wskazuje konkretnych rozwiązań, ale w niektórych sytuacjach może wskazać, co można zrobić, aby poprawić daną sytuację. Jest zwykle bardziej dyrektywny.

Coaching to również wspieranie drugiej osoby, ale coach wspiera klienta poprzez zadawanie odpowiednich pytań, które mogą nakierowywać klienta w zobaczeniu sposobów, w jaki może rozwiązać swój problem lub osiągnąć swój cel. Coach swoimi pytaniami sprawia, że klient zaczyna patrzeć na dany problem, sytuację, świat z zupełnie innego punktu widzenia. Coach zwykle nie jest ekspertem w dziedzinie, która sprawia trudność klientowi, ale posiada wiedzę na temat psychiki ludzkiej i mechanizmów, jakie nami kierują. Coach wspiera klienta w trakcie jego rozwoju.

To, co łączy mentoring i coaching to fakt, iż ich podstawą jest profesjonalne podejście do klienta i wysoka jakość i etyczność usług.

Jakie tematy „nadają” się na coaching?

Zakres tematów, jakie „nadają” się na coaching jest bardzo szeroki. W zasadzie każdy temat, który przyjdzie Ci do głowy, można realizować poprzez proces coachingowy.

Przykładowe tematy Life Coachingu to:

– Jak odnaleźć i spełnić swoje marzenia.

– Jak odkryć swoje talenty.

– Jak zmienić swoje stare nawyki, aby poczuć się wolnym i spełnionym.

– Jak osiągnąć większą pewność siebie.

– Jak poprawić relacje w pracy, w rodzinie, z partnerem, dzieckiem.

– Jak odnaleźć swoją życiową ścieżkę kariery.

– Jak schudnąć.

– Jak poprawić swoje zdrowie fizyczne i emocjonalne.

– Jak rozwinąć własną firmę.

Przykładowe tematy Business Coachingu:

– Jak zwiększyć swoją skuteczność w osiąganiu celów (np. sprzedażowych, marketingowych).

– Jak lepiej zarządzać czasem, tak, aby mieć poczucie balansu.

– Jak poprawić swój warsztat lidera.

– Jak delegować zadania, aby skoncentrować się na tym, co ważne i nie być przytłoczonym nadmiarem obowiązków.

– Jak podnieść swój poziom asertywności w stosunku do przełożonych, klientów lub podwładnych.

– Jak odnaleźć się w nowej roli zawodowej, np. po awansie na managera zarządzającego zespołem.

– Jak walczyć ze stresem, tak, aby nie zaburzał naszej sprawczości i poczucia zadowolenia z pracy.

• Jak wygląda proces coachingowy?

Każdy coach różni się sposobem pracy, choć wiele elementów jest wspólnych.

Mój sposób prowadzenia procesu coachingowego, w uproszczeniu, wygląda następująco:

1 krok

Zapoznanie się z klientem, sponsorem lub obojgiem (w zależności od rodzaju coachingu).

Analiza potrzeb.

2 krok

Omówienie zasad współpracy oraz warunków kontraktu.

Wyznaczenie celu i planu realizacji.

Kontrakt.

3 krok

Realizacja (proces coachingowy).

4 krok

Podsumowanie.

Raport z procesu (w przypadku Business Coachingu).

Co mi da proces coachingowy?

Coaching to proces rozwojowy, który jest mocno nastawiony na rezultat. Coaching jest więc metodą, która wesprze Cię w osiągnięciu założonego przez siebie celu.

Coach zastosuje wiele skutecznych narzędzi coachingowych, aby wspierać cię w tej podróży. Coach wskaże Ci kierunek, zainspiruje, zastymuluje, abyś zobaczył cel, problem, również świat z innego punktu widzenia. Abyś poszerzał swoją percepcję, rozwijał się wewnętrznie i osiągnął to, czego pragniesz, w sposób, który ci najbardziej odpowiada i w czasie, który jest dla ciebie właściwy.

Ile trwa proces coachingowy?

Długość procesu coachingowego jest ustalana indywidualnie.

Zazwyczaj jednak proces trwa od 6 do 10 sesji, a spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie.

Pojedyncza sesja trwa ok 1-1,5 h.

Co się będzie działo na sesjach?

Sesje coachingowe to rodzaj inspirującego dialogu pomiędzy Tobą a coachem. Założeniem procesu coachingowego jest osiągnięcie przez ciebie celów, które sam sobie wyznaczyłeś. Podczas sesji coach zadaje wiele wnikliwych, prowokujących, systematyzujących i inspirujących pytań, których celem jest skłonić Cię do refleksji. Często sięga po różne skuteczne narzędzia coachingowe, aby trafić jeszcze głębiej do sedna problemu. Jego pytania służą temu, abyś ujrzał rzeczy z innej perspektywy, abyś znalazł nowe rozwiązania, nowe drogi czy możliwości. Abyś lepiej poznał siebie i swoje mechanizmy działania czy myślenia. Abyś zobaczył swoje przekonania, wierzenia, swoje mocne strony i swoje ograniczenia.

Coach nie sugeruje żadnych rozwiązań i nie mówi ci, co i jak masz robić. Coach jest po to, aby Ci towarzyszyć i wspierać w Twoim procesie.

Czym Business Coaching różni się od Life Coachingu?

Niczym. Jedyna różnica między Business Coachingiem a Life Coachingiem to środowisko, w którym pracuje coach i to, kto jest ostatecznym sponsorem całego procesu coachingowego. W Business Coachingu jest to organizacja, w przypadku Life Coachingu zarówno klient, jak i sponsor to ta sama osoba. Niemniej jednak tematy, jakie pojawiają się podczas sesji mogą być takie same. Nic też się nie zmienia w kodeksie, jaki obowiązuje coacha.

Czy coacha CoachWise obowiązuje zasada poufności?

Tak. Profesjonalny coach jest zobowiązany do zachowania poufności.

Poufność jest jednym z najważniejszych elementów relacji Coach – Klient.

Zasady etyki coachingowej określa Kodeks Etyczny ICF (International Coach Federation).

Więcej informacji znajdziesz na stronie International Coach Federation: www.coachfederation.org lub www.icf.org.pl

Czy Zasada poufności obowiązuje też w Business Coachingu?

Tak. Zasada poufności obowiązuje w każdym rodzaju coachingu.

Zasady etyki coachingowej określa Kodeks Etyczny ICF (International Coach Federation).

Więcej informacji znajdziesz na stronie International Coach Federation: www.coachfederation.org lub www.icf.org.pl