rekomendacje

 

 

 

Izabela Kaszuba.

Właścicielka firmy Bella Talks

Pani Anna Mrówczyńska-Dąbska udzielała mi indywidualnych sesji coachingowych poprzez komunikator Skype. Były to sesje wyjątkowe, ubogacające i dające dużo do myślenia. Pani Anna w sposób umiejętny zadawała mi trafne pytania zmuszające do autorefleksji nie tylko w trakcie sesji, ale również długo po nich. Ciekawe, zarówno wizualnie jak i treściowo ćwiczenia pozwoliły mi odpowiedzieć sobie na wiele pytań nie tylko dotyczących ścieżki i rozwoju kariery, ale również mojej osobowości oraz nawyków myślowych. W trakcie wszystkich sesji pani Anna była nie tylko przygotowana na konstruktywne zapełnienie każdej minuty spotkania, ale, co było dla mnie ogromnie istotne, wykazała się dużą empatią, ciepłem i cierpliwością, zachowując jednocześnie pełen profesjonalizm. Atmosfera wytworzona na zajęciach w sposób naturalny i niewymuszony sprawiła, że od razu zaufałam i pozwoliłam na otwarty dialog, z łatwością dzieląc się wszystkimi przemyśleniami. Pani Anna to osoba, która w moim odczuciu idealnie odnajduje się w roli coacha. Jest profesjonalna, a zarazem serdeczna i cierpliwa, mobilizująca do myślenia nie tylko na zajęciach, ale również poza nimi, wnikliwa, ale jednocześnie wyrozumiała. Mogę z całą świadomością stwierdzić, że sesje z panią Anną pozwoliły mi ograniczyć częstotliwość zachowań , które destrukcyjnie wpływały na moją samoocenę i samopoczucie, co uważam za swój (wypracowany dzięki pani Annie) ogromny sukces. Z pełną odpowiedzialnością polecam panią Annę jako świetnego coacha.

 

Monika Czapska

Corporate Affairs Director

Boehringer Ingelheim

 

Pani Anna Mrówczyńska- Dąbska jest osobą samodzielną, odpowiedzialną i ogromnie zaangażowaną w pracę. Wykonywał swoje zadania systematycznie i obowiązkowo i przestrzegając wszystkich zasad i terminów. W czasie przygotowania i realizacji projektu mającego na celu poprawę opieki nad chorymi z udarem mózgu wykazała się ogromnym doświadczeniem i głęboką wiedzą na temat udaru mózgu. Cykl szkoleń, które prowadziła osobiście przełożył się na pełny sukces projektu. W czasie, kiedy Anna Mrówczyńska-Dąbska była odpowiedzialna za ten obszar działań, opieka nad chorymi w Polsce uległa zolbrzymiej poprawie. Anna Mrówczyńska-Dąbska jest osobą ambitną, ciągle podnoszącą swoje kwalifikacje. W czasie pracy w firmie Boehringer Ingelheim wykorzystała wszelkie możliwe szanse na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, szczególnie rozwinęła swoje kompetencje w zakresie prowadzenia szkoleń oraz aktywnie rozwijała współpracę na poziomie międzynarodowym wewnątrz firmy, dzieląc się doświadczenia z kolegami z innych oddziałów w Europie. Znakomicie sprawdzała się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku, jak i w pracy zespołowej. Ma wysokie umiejętności interpersonalne – łatwo nawiązuje kontakty..

 

Krystyna Grygier

Medical Director

Bristol-Mayers Squibb Services

 

Pani Anna jest osobą, której zależy na spełnianiu stawianych przed nią oczekiwań. Jest odpowiedzialna i zaangażowana, potrafi samodzielnie wyznaczać cele i je konsekwentnie realizować. Jest osobą o wysokim poziomie motywacji, której nie zależy na budowaniu własnej osoby i kreowaniu wizerunku, ale koncentruje się na zadaniach, które ma do wykonania i prezentuje bardzo merytoryczne podejście. Rozwiązując problemy Pani Anna skupia się na najważniejszych ich aspektach i konsekwentnie stara się znaleźć sposoby działania zgodne z założonymi celami i jednocześnie nie pomija istotnych szczegółów.

Pani Anna jest osobą, która przywiązuje dużą wagę do poprawności zachowania i dobrych relacji z ludźmi, jest kulturalna  i dla o właściwe formy. Ma wysoką wrażliwość interpersonalną, która pozwala jej na właściwie odczytywanie potrzeb innych ludzi, czego efektem jest bardzo dobra umiejętność nawiązywania współpracy z innymi. W trakcie pracy w zespole jest komunikatywna, otwarta i elastyczna. Szybko dostosowuje się do zmieniającej się sytuacji, jednocześnie jest życzliwa i łatwo budzi sympatię. W trudnych sytuacjach poszukuje rozwiązań, które w jak największym stopniu godziłyby interesy wszystkich stron.
Z pełną odpowiedzialnością polecam Panią Annę, , gdyż jestem przekonana, że jest osobą, która sprosta wielu ambitnym zadaniom i spełni oczekiwania najbardziej wymagającego pracodawcy.